Switchee privacybeleid

Dit privacybeleid is altijd de meest actuele versie en vervangt eventueel gemaakte afdrukken.

Privacyverklaring Switchee-thermostaat 

Deze Privacyverklaring beschrijft informatie die wordt verzameld door en in verband met de Switchee Thermostat (“Switchee Thermostat”) en Switchee Resident Mobile App (“App”).

Uw woningcorporatie (uw "huisbaas") is en zal te allen tijde de gegevensbeheerder zijn met betrekking tot dergelijke gegevens.

Uw verhuurder heeft een overeenkomst gesloten met Switchee Limited (“Wij” of “Switchee”) om uw verhuurder te voorzien van de Switchee Thermostaat en aanverwante diensten in verband met uw woning. Wij treden op als verwerker van informatie verzameld door en in verband met de Switchee Thermostaat en App, en treden op namens uw verhuurder, die de verwerkingsverantwoordelijke is.

We hebben deze privacyverklaring opgesteld, goedgekeurd door uw verhuurder, om u te helpen begrijpen welke gegevens worden verzameld in verband met de Switchee Thermostaat, hoe deze wordt gebruikt en wat uw rechten in verband daarmee zijn.

Tussen ons en uw huisbaas gaan wij de volgende verbintenissen aan:

 1. We zullen transparant zijn over de gegevens die we verzamelen en hoe we deze gebruiken
 2. We zullen u informeren voordat we uw persoonsgegevens delen met derden
 3. We zullen de allerbeste tools gebruiken voor gegevensbeveiliging om uw gegevens veilig te houden en de Switchee thermostaat, alle aangesloten hardware van derden en de Switchee-gegevensopslagsystemen (samen de "Switchee-producten") te beschermen tegen ongeoorloofde toegang.

 De informatie die we over u verzamelen en verwerken, gebeurt in overeenstemming met dit privacybeleid.

 

 2. Welke informatie wordt verzameld? 

 • Installatie-informatie die u en uw huisbaas aan Switchee verstrekken
 • Omgevingsgegevens
 • Aanpassingen van temperatuur of instellingen
 • Gebruikersinformatie van het verwarmingssysteem
 • Apparaatinformatie

Installatie-informatie:

Uw adres wordt door uw verhuurder aan ons doorgegeven, zodat de Switchee Thermostaat bij u kan worden geïnstalleerd. Wanneer een Switchee-thermostaat wordt geïnstalleerd of onderhouden in een woning die al bewoond is, kan Switchee uw naam en contactgegevens ontvangen van uw verhuurder.

Wanneer u zich registreert om een ​​account aan te maken op de Switchee-app, verzamelen wij uw e-mailadres. Wij hebben geen toegang tot uw wachtwoord, dat veilig en gecodeerd is opgeslagen.

(b) Milieu-informatie:

We verzamelen omgevingsgegevens van de sensoren die in de Switchee Thermostat zijn ingebouwd. Deze omvatten de huidige temperatuur, vochtigheid, luchtdruk en omgevingslicht in de buurt van de thermostaat. De thermostaat kan ook detecteren of er beweging in een kamer is, waardoor aan de Switchee Thermostaat kan worden aangegeven of een woning bewoond is en verwarmd moet worden. Uw verhuurder kan ook extra sensoren installeren waarmee hij inzicht krijgt in de luchtkwaliteit en de leefomstandigheden in uw huis.

Uw Switchee-thermostaat gebruikt deze omgevings- en sensorgegevens om een ​​beter beeld te krijgen van de thermische prestaties van het pand, de efficiëntie van uw verwarmingssysteem en de algehele gezondheid van uw huis.

(c) Directe aanpassingen aan het apparaat: 

Als u instellingen zoals de temperatuur of het schema op de Switchee-thermostaat of -app wijzigt, onthoudt Switchee dit om te helpen begrijpen wanneer het verwarmingssysteem wordt in- en uitgeschakeld, en om bewoners te helpen hun Switchee effectiever te gebruiken. Door de handmatige aanpassingen aan het apparaat vast te leggen, kan Switchee bewoners ook helpen met het oplossen van problemen tijdens klantondersteuningsincidenten.

(d) Gebruiksinformatie

Switchee registreert elke keer dat uw verwarmingssysteem wordt in- en uitgeschakeld om de gebruiksgeschiedenis bij te houden. We registreren ook uw reacties op eventuele berichten die op het scherm van uw Switchee-thermostaat worden weergegeven, en we kunnen ook de schermen opnemen die u bekijkt en de acties die u uitvoert.

Uw verhuurder kan ook extra energiesensoren installeren die hem helpen het energieverbruik van bepaalde apparaten, zoals uw verwarmingssysteem, te begrijpen.

Als u de Switchee App installeert, kunnen wij informatie vastleggen over hoe u de App gebruikt, inclusief de schermen die u bekijkt en de acties die u uitvoert.

Houd er rekening mee dat de Terms and Conditions for Smart Meter Data Access ook van toepassing is als u ervoor kiest om uw energieverbruiksgegevens met Switchee te delen.

(e) Apparaatinformatie: 

Om eventuele problemen met de Switchee Thermostaat en App te identificeren en op te lossen, registreren we het apparaatmodel, het serienummer, de softwareversie en de instellingen.

Als u de Switchee-app op uw smartphone of tablet installeert, kunnen we informatie vastleggen, waaronder het type apparaat (dat unieke apparaatidentificatienummers kan bevatten), het besturingssysteem en de browser die u gebruikt. Het kunnen ook gegevens bevatten over uw internetprovider, mobiele netwerk en uw IP-adres.

 

3.    Delen van deze informatie met uw huisbaas

Door Switchee uitgevoerde analyse van de omgevingsgegevens wordt gedeeld met uw huisbaas om hem/haar inzicht te bieden over de prestatie van uw woning, zodat uw huisbaas inzicht krijgt in het energieverbruik, bepaalde reparatie- of onderhoudsproblemen kan detecteren en de kwaliteit en het comfort van uw woning proactiever kan onderhouden.

Wij kunnen uw huisbaas inzicht geven over:

 • de kans op condensatie-, vocht- en schimmelvorming; 
 • hoe goed de woningstructuur en het verwarmingssysteem presteren en welke reparaties nodig zijn;
 • het risico op oververhitting in de zomer en;
 • risk of underheating in the winter.

Deze informatie kan ook door uw huisbaas worden gebruikt om huurders met een hoge afhankelijkheid te beschermen wanneer Switchee omgevingsgegevens detecteert die de veilige parameters overschrijden. Switchee kan bijvoorbeeld meldingen naar de huisbaas sturen als de temperatuur tijdens de wintermaanden boven een vooraf afgesproken niveau zakt. Bovendien kan uw huisbaas bezoeken voor onderhoud en energiebesparing plannen wanneer u het meest waarschijnlijk beschikbaar bent - dit helpt u ongewenste en gemiste bezoeken te voorkomen.

Deze gegevensverwerking en -deling is onderdeel van de dienstverlening aan uw huisbaas en wordt te allen tijde in zijn/haar opdracht uitgevoerd.

 

4.    Welke informatie wordt gedeeld tussen meerdere verbonden apparaten?

Als er apparaten van derden aan uw Switchee thermostaat zijn gekoppeld (i.e. sensoren), zullen deze producten lokaal bepaalde informatie met elkaar delen, zoals temperatuurgegevens. Ook tussen de Switchee thermostaat en een mobiele applicatie, of tussen de Switchee-servers kunnen gegevens worden gedeeld, die we voor u kunnen ontwikkelen. Een lijst met alle apparaten van derden en versies die we momenteel gebruiken en die kunnen worden gekoppeld aan een Switchee thermostaat, is op verzoek verkrijgbaar.

 

5.    Hoe kunnen Switchee en uw huisbaas uw gegevens gebruiken? 

Switchee verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens alleen namens uw huisbaas, die uw gegevensbeheerder is.

Volgens de wetgeving inzake gegevensbescherming kunnen uw persoonsgegevens alleen worden verzameld en gebruikt voor bepaalde doeleinden, die in dit privacybeleid worden uiteengezet.

Verzamelde gebruiks- en omgevingsgegevens van de thermostaat worden gebruikt om: 

 • provide, develop and improve our products and services to ensure that you and your landlord are receiving the best service;
 • namens uw huisbaas energiekostenbesparingen en -efficiënties aan u te leveren;
 • analyses uit te voeren en milieugegevensrapporten aan uw huisbaas te verstrekken om hem/haar te helpen uw woning te onderhouden;
 • antwoorden te geven op vragen over Switchee en om de effectieve levering van onze service aan uw huisbaas te garanderen;
 • contact met u op te nemen voor uw feedback over manieren waarop we de levering van diensten van Switchee kunnen verbeteren (u bent te allen tijde vrij ons te informeren dat u niet wilt dat er contact met u wordt opgenomen)

Daarnaast kunnen we deze informatie in een niet-identificeerbare vorm gebruiken voor onderzoeksdoeleinden en om ons te helpen bij het nemen van verkoops- en zakelijke beslissingen. We kunnen bijvoorbeeld geaggregeerde gebruikersinformatie over het aantal actieve thermostaatgebruikers gebruiken om de energiebesparingen van Switchee te meten. Deze informatie omvat geen persoonsgegevens en valt daarom niet onder de wetgeving inzake gegevensbescherming.

 

6.    Het delen van informatie tussen Switchee en derden 

We kunnen niet-persoonlijke gegevens (geaggregeerde en geanonimiseerde gegevens) delen en bekend maken aan derden, waaronder overheidsinstanties, de verzekeringsmaatschappij van uw huisbaas en onderzoeksinstanties.  De enige geanonimiseerde gegevens die we op deze manier zouden kunnen delen, zijn: omgevingsgegevens (zie 2b hierboven), gegevens over directe aanpassingen op het apparaat (2c hierboven) en gebruikersgegevens (2d hierboven).  We kunnen dergelijke beperkte, niet-persoonlijke gegevens om een aantal redenen delen, waaronder: ter illustratie van onder andere het opbouwen van prestatietrends in het algemeen; om ons te helpen onze diensten te ontwikkelen of zodat anderen kunnen begrijpen wat we doen. We kunnen bijvoorbeeld statistieken en trends publiceren over energieverbruik, besparingen en analyses van de energieprestaties van bepaalde woningen. In sommige omstandigheden kan dit worden gebruikt om het overheidsbeleid te beïnvloeden, bijvoorbeeld om de energie-efficiëntie van uw woning te verbeteren. Deze informatie omvat geen persoonsgegevens en valt daarom niet onder de wetgeving inzake gegevensbescherming.

Mogelijk moeten we ook persoonsgegevens met betrekking tot uw woning en Switchee-apparaat delen met facilitaire managers die door uw huisbaas zijn aangesteld om namens hem/haar uw woning te beheren. Dit delen van gegevens vindt plaats in opdracht van uw huisbaas.

We kunnen persoonsgegevens met betrekking tot u en uw woning delen met externe vertegenwoordigers, adviseurs en onafhankelijke beheerorganisaties die uw huisbaas/woningcorporatie heeft ingeschakeld en waarvan uw huisbaas ons heeft gevraagd om ermee samen te werken. Dit delen van gegevens vindt plaats in opdracht van uw huisbaas. Deze derden kunnen zijn ingeschakeld om huurders zoals u te helpen energie te besparen en u te adviseren over bijvoorbeeld tariefwijzigingen en het doorvoeren van warmtebeperkende maatregelen in uw woning. Ingeval uw huisbaas/woningcorporatie uw contactgegevens aan de derde verstrekt, kunnen wij van uw huisbaas de opdracht krijgen om hun toegang te geven tot uw Switchee thermostaat-dashboard, zodat zij de daar opgeslagen omgevingsgegevens kunnen bekijken en beoordelen, alsook gebruik kunnen maken van de tools voor afsprakenplanning en berichtgeving om contact met u op te nemen.

Wanneer we samenwerken met werknemers, partners, huisvestingsaanbieders, facilitair managers of agenten die betrokken zijn bij het leveren van de Switchee-diensten, inclusief de installatie van de thermostaat, zullen deze regelingen worden uitgevoerd onder passende contractuele en vertrouwelijkheidsbeschermingen en kan het inhouden dat we uw naam en adres delen onder instructies van uw verhuurder zodat deze diensten aan u kunnen worden geleverd. Een lijst van deze organisaties is op aanvraag verkrijgbaar.

Als wij of uw huisbaas het onderwerp zijn van reorganisatie of een verkoop aan een andere organisatie, kunnen uw persoonsgegevens worden overgedragen. We kunnen ook informatie delen wanneer dit wettelijk verplicht of toegestaan is.

 

7.    Rechtsgrondslag

Volgens de toepasselijke wetgeving moeten gegevensbeheerders een rechtsgrondslag hebben om uw persoonsgegevens te verzamelen, gebruiken en delen. De rechtsgrondslag waarop uw huisbaas zal beroepen om ons te instrueren uw persoonsgegevens te verwerken, zijn zijn/haar legitimate interests. Dit betekent de belangen van uw verhuurder bij het leveren van de Switchee Thermostat en aangesloten diensten aan u (om u te helpen bij het monitoren, analyseren en beheren van het energieverbruik in uw woning), bij het verbeteren van deze diensten en bij het afhandelen van eventuele vragen die u heeft. Hierbij wordt altijd rekening gehouden met eventuele negatieve gevolgen voor u en uw rechten. Uw verhuurder zal u deze privacyverklaring verstrekken voordat wij namens uw verhuurder beginnen met het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens. U ontvangt deze privacyverklaring wanneer de Switchee wordt geïnstalleerd of als onderdeel van uw huurovereenkomst wanneer u er intrekt.

 

8.    Beveiliging

Wij en uw huisbaas hechten veel belang aan de veiligheid van alle gegevens die op uw Switchee thermostaat wordt verwerkt en naar Switchee en/of uw huisbaas worden verzonden. We doen redelijke inspanningen om ervoor te zorgen dat alle gegevens die we rechtstreeks van uw Switchee thermostaat verzamelen, geen persoonsgegevens bevatten die huurders direct kunnen identificeren aan Switchee.

Het is echter mogelijk dat derden (waaronder uw huisvestingsaanbieder of een andere gecontracteerde dienstverlener) dergelijke gegevens aan ons verstrekken in opdracht van uw huisbaas. We hebben maatregelen getroffen om gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik en wijziging, inclusief het versleutelen van alle gegevens die worden verzonden tussen de Switchee thermostaat en de Switchee server.

 

9.    Bewaren van gegevens 

Switchee bewaart verzamelde gegevens gekoppeld aan een woonadres en een huisbaas alleen in opdracht van uw huisbaas. Informatie die door Switchee via de thermostaat wordt verzameld, wordt opgeslagen op beveiligde servers in de Europese Economische Ruimte (“EER”). Deze informatie kan worden overgedragen naar landen buiten de EER waar bijvoorbeeld een of meer van onze servers zich (in de toekomst) in een land buiten de EER bevinden of een van onze dienstverleners zich in een land buiten de EER bevindt. Als we uw gegevens op deze manier naar landen buiten de EER overdragen, zullen wij en uw huisbaas stappen ondernemen om ervoor te zorgen dat uw privacyrechten beschermd blijven. Wij bewaren uw persoonsgegevens zolang wij hiertoe opdracht hebben gekregen van uw huisbaas, gewoonlijk gedurende twee jaar na ontvangst of, indien langer, totdat deze niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens hebben verzameld.

 

10. Uw rechten 

VOLGENS DE WETGEVING INZAKE GEGEVENSBESCHERMING HEEFT U VERSCHILLENDE RECHTEN DIE U KUNT UITOEFENEN TEGENOVER DE GEGEVENSBEHEERDER VAN UW PERSOONSGEGEVENS. ALLE VERZOEKEN OM DERGELIJKE RECHTEN UIT TE OEFENEN MOETEN WORDEN GERICHT AAN UW HUISBAAS, AANGEZIEN HIJ/ZIJ UW GEGEVENSBEHEERDER IS VOOR DE DOELEINDEN VAN DEZE PRIVACYVERKLARING. WIJ ZIJN NIET UW GEGEVENSBEHEERDER, MAAR ZIJN EEN GEGEVENSVERWERKER DIE HANDELT NAMENS UW HUISBAAS. INDIEN WIJ DERGELIJKE VERZOEKEN ONTVANGEN, STUREN WIJ DEZE DOOR NAAR UW HUISBAAS EN ZULLEN WE MET HEM/HAAR SAMENWERKEN OM UW VERZOEK TE BEANTWOORDEN.

U bent wettelijk gerechtigd om uw huisbaas te verzoeken u een kopie te verstrekken van alle persoonsgegevens die over u worden bewaard met betrekking tot de Switchee thermostaat en aangesloten diensten. Als u een dergelijk verzoek indient, wat steeds schriftelijk moet gebeuren, zullen wij samenwerken met uw huisbaas om u een elektronische kopie van deze informatie te verstrekken. Als bepaalde gegevens die u ontvangt onjuist zijn, kunt u ons ook verzoeken deze te corrigeren.

U kunt ook op elk moment verzoeken om alle persoonsgegevens die we over u hebben te wissen. Wij werken samen met uw huisbaas om dit verzoek uit te voeren. Gelieve echter te noteren dat we dit ingeval van bepaalde juridische gronden mogelijk niet kunnen doen. Als dit het geval is, brengen we u op de hoogte.

Als u op enig moment wilt dat wij en/of uw huisbaas stoppen met het verzamelen, opslaan of delen van uw gegevens, kunt u uw huisbaas op de hoogte brengen dat u hier bezwaar tegen maakt. Gelieve echter te noteren dat we in dat geval mogelijk niet langer in staat zijn om onze diensten aan u en/of uw huisbaas te leveren.

 

11. Contact met ons opnemen

Als u vragen, bezwaren of opmerkingen heeft over dit privacybeleid of verzoeken met betrekking tot uw persoonsgegevens, dient u in eerste instantie contact op te nemen met uw huisbaas. U kunt te allen tijde contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming per: 

E-mail: [email protected] 

Freephone: 0800 133 7957

Website: www.switchee.com  

Schrijf ons: Switchee Limited, Office 405-406, Citybridge House, 57 Southwark St, London SE1 1RU

Samen met uw huisbaas zorgen wij voor een passend antwoord. Als u niet tevreden bent met ons antwoord of denkt dat uw persoonsgegevens niet in overeenstemming met de wet inzake gegevensbescherming worden verwerkt, kunt u een klacht indienen bij de Britse Autoriteit Persoonsgegevens (ICO).    

U kunt meer details raadplegen op www.ico.org.uk OF 0303 123 1113

 

12. Versie 

Dit is versie 5.5 van onze Privacyverklaring, bijgewerkt op 12 februari 2024. Houd er rekening mee dat deze Privacyverklaring kan veranderen. Bij belangrijke wijzigingen zullen wij u hiervan op de hoogte stellen. De nieuwste versie is altijd beschikbaar op: www.switchee.com/privacy

 

13. Ontvangstbevestiging

Elke volgende ontvangstbevestiging die ik met betrekking tot dit privacybeleid kan geven, zal worden opgevat als een bevestiging dat ik de hier vermelde voorwaarden heb gelezen en begrepen.

Wij zijn er om u te helpen
Contacteer ons
Switchee verbetert de leefbaarheid voor mensen die in huurwoningen wonen.
Contacteer ons
+44(0)800 133 7957
Volg ons